بارگذاری کتابخانه ها

Last updated: Aug 29th, 2018 10:42:35.


مقدمه

کتابخانه ها در فریم ورک تد جی اس بعد از نسخه 1.2.0 به دو دسته تقسیم می شوند.

کتابخانه های خارجی و کتابخانه های داخلی.

کتابخانه های خارجی به نوعی گفته می شود که از طریق توابع include و ainclude به پروژه اضافه می شوند و به نوع دیگر که از طریق تگ script به پروژه الصاق می شوند نوع داخلی گفته می شود.

کتابخانه نمونه

در ابتدا یک نمونه کتابخانه می نویسیم تا بتوان بهتر با روند کار پیش رفت.

// mylib.js

var 
  myElm = ted.define("myelm",["a","b"]),
  multiple = function(a,b){
    return a * b;
  };

ted.create(myElm,function(a,b){
  this.html( multiple( parseInt(a), parseInt(b) ) );
  this.show();
});

this.multiple = multiple;

نکته

کد بالا به صورت نمونه نوشته شده و به صورت فرضی در فایل mylib.js ذخیره شده است

کتابخانه خارجی

همانطور که گفته شد ، کتابخانه های نوع خارجی به کتابخانه هایی اطلاق می شود که به وسیله دو تابع include و ainclude به پروژه الصاق شوند.

دلیل این اتصاب این است که کتابخانه ها بر خلاف نوع داخلی می بایست به صورت یک فایل خارجی طراحی شود و نمی توان به صورت درون خطی در کد های html از آن ها استفاده کرد.

انواع داده ورودی توابع

دو تابع مذکور هر دو فرایند تقریبا یکسانی را انجام می دهند و بلطبع ورودی های یک سانی نیز دارند.

هردو این توابع دو ورودی دریافت می کنند. ورودی اول نام فایل(آفلاین) یا آی دی کتابخانه(آنلاین) و ورودی دوم که به صورت اختیاری می باشد نوع فایل برای پردازش می باشد. با این دو تابع می توان به جز کتابخانه فایل های دیگر را نیز به صورت ajax خواند.

ورودی دوم می تواند نوع داده ای از انواع داده زیر باشد:

js , html , xml , json


نمونه ورودی برای فایل های محلی

include("file: ./path/file.js"); // Default => js
//------
include("file: ./path/file.json","json");


نمونه ای برای فایل های آنلاین

include("system.aml.std"); // Default => js
//--------
include("system.aml.std","xml");

تابع include

این تابع برای وارد سازی کتابخانه یا فایل ها به صورت همزمان استفاده می شود. درصورتی که فایل موردنظر دارای حجم به نسبت زیاد یا دارای پیچیدگی پردازشی باشد، باعث ایجاد اختلال در روند طبیعی اجرای اپلیکیشن شما می شود

اخطار

توصیه می شود از این تابع برای وارد سازی کتابخانه یا فایل استفاده نکنید. توابع synchronous تاثیر منفی زیادی بر روی رندر صفحه اعمال می کند

ساختار

include(

  LibraryName : String ,

  (Optional) DataType : String => (Default : "js")

) : any


مثال

<myelm a="2" b="3"></myelm> <br/> <span id="Multiple"></span> var myLib = include( "file: mylib.js" ); tedApi.html( "#Multiple", myLib.multiple(1024,2048) ); body{ color:#fff } var myElm = ted.define("myelm",["a","b"]), multiple = function(a,b){ return a * b; }; ted.create(myElm,function(a,b){ this.html( multiple( parseInt(a), parseInt(b) ) ); this.show(); }); this.multiple = multiple;

تابع ainclude

بر خلاف تابع include ، این تابع به فرایند وارد سازی را به صورت نا همزمان اجرا می کند تا تداخلی در روند عادی اجرا برنامه به وجود نیاید

ساختار

ainclude(

  LibraryName : String ,

  (Optional) DataType : String => (Default : "js")

) : [Object ainclude]

تابع ainclude شی ای از سه تابع زیر را برمیگرداند:


:: تابع then

تابع then بعد از اینکه دیتا از مقصد دریافت شد ، اجرا می شود . این تابع یک آرگومان ورودی به عنوان مقدار دریافتی دارا می باشد.


ساختار
[Object ainclude].then(
  callback : Function(
    data : any
  )
) : [Object ainclude]


:: تابع error

درصورتی که خطایی در دریافت محتوا یا پردازش آن رخ دهد این تابع اجرا می شود و خطای آن به تابع callback ارسال می شود


ساختار
[Object ainclude].error(
  callback : Function(
    error : string
  )
) : [Object ainclude]


:: تابع complete

در خراخوانی یک کتابخانه ، پس از دریافت و اجرای کتابخانه نیاز می باشد صفحه دوباره رندر گرفته ششود تا عناصر جدید جایگزین شود. تابع complete این امکان را فراهم می سازد تا بتوان درخواست های خود را پس از اتمام رندر گیری نیز انجام داد.


ساختار
[Object ainclude].complete(
  callback : Function(
    data : any
  )
) : [Object ainclude]

مثال

<myelm a="2" b="3"></myelm> <br/> <span id="message"></span> ainclude( "file: mylib.js" ) .then(function(data){ tedApi.elm("#message").innerHTML += "Library is Evaluated!"; }) .complete(function(data){ tedApi.elm("#message").innerHTML += "<br/> Page Has Been Rendered!"; }) .error(function(err){ alert(err); }); body{ color:#fff } var myElm = ted.define("myelm",["a","b"]), multiple = function(a,b){ return a * b; }; ted.create(myElm,function(a,b){ this.html( multiple( parseInt(a), parseInt(b) ) ); this.show(); }); this.multiple = multiple;

کتابخانه داخلی

بر خلاف کتاب خانه های خارجی ، کتابخانه های از نوع داخلی را می توان علاوه بر اینکه می توان به صورت خارجی استفاده کرد ، به صورت درون خطی ، درون کد های html یا کد های جاوا اسکریپت استفاده کرد

در این نوع وارد سازی کتابخانه ، از ajax استفاده نمی شود بلکه کد ها به صورت مستقیم دریافت شده و پردازش می شوند.


مثال

tedApi.export.myLib = function(ted, __GLOBALS__){
  var 
    myElm = ted.define("myelm",["a","b"]),
    multiple = function(a,b){
      return a * b;
    };

  ted.create(myElm,function(a,b){
    this.html( multiple( parseInt(a), parseInt(b) ) );
    this.show();
  });

  this.multiple = multiple;
}

ویژگی export زیر مجموعه tedApi ، یک ویژگی واکنشگراست که به صورت بالا مقدار تابع ورودی خود را پردازش می کتد و در ویژگی زیرمجموعه خود(myLib) ذخیره می نماید.

این روش تنها برای وارد سازی کتابخانه ها کاربرد دارد،بر خلاف دو روش قبل.


مثال

<myelm a="2" b="3"></myelm> <br/> <span id="multiple"></span> tedApi.export.myLib = function(ted, __GLOBALS__){ var myElm = ted.define("myelm",["a","b"]), multiple = function(a,b){ return a * b; }; ted.create(myElm,function(a,b){ this.html( multiple( parseInt(a), parseInt(b) ) ); this.show(); }); this.multiple = multiple; } var MyLib = tedApi.export.myLib; tedApi.elm("#multiple").innerHTML = MyLib.multiple(1024, 2048) body{ color:#fff }

web stats